วัดโคกพยุง

นับย้อนหลังไปเมื่อ พ.ศ.2510 ยังเป็นป่าดงดิบ ที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นเสือ งูจงอาง กวาง ละมั่ง เนื้อทราย แม้จะเต็มไปด้วยป่าไม้และฝูงสัตว์ที่เป็นอันตราย ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ก็ยังมีคทาชายผู้ยิ่งใหญ่นามว่า คุณพ่อชำ กายดี คุณพ่อเพีย ปิงจุลัด คุณพ่อมิน บอนประโคน คุณพ่อซอน ศาลางาม ได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาจับจองเป็นที่อยู่อาศัย จากอำเภอท่าตูม อำเภอจอมพระ อำเภอรัตนะ อำเภอเมือง และอำเภอปราสาท รวมกันสามเผ่าคือ เขมร กูย ลาว 

 

หลวงปู่บอน

จนกระทั่งปีพ.ศ.2511 พระเดชพระคุณหลวงปู่บอน ปูชิโต(มีมั่น) พร้อมคณะสงฆ์จากวัดสามราษฎร์บำรุง(บ้านโคกบุ)ได้นิมนต์มาแผ่ศรัทธา โดยการมาบิณฑบาตรไม้ เพื่อใช้ในการสร้างเสนาสนะ ชาวบ้านต่างดีอกดีใจได้พระผู้เป็นเนื้อนาบุญมาโปรด เพราะในบริเวณนี้ไม่มีวัดเลย ต่างช่วยหลวงปู่และพระสงฆ์เลื่อยไม้ โยมผู้หญิงช่วยกันดูแลภัตตาหาร ขณะนี้เองหลวงปู่บอน และชาวบ้านต่างปรารภถึงการสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมใจ แก่สาธุชนในบริเวณนี้ หลวงปู่จึงถามโยมว่าพอจะมีที่ไหม ทันใดนั้นเองได้มีทานบดี ผู้ประกอบด้วยศรัทธา ออกปากต่อหลวงปู่ว่าขอถวายที่แห่งนี้ เพื่อสร้างวัด ท่านมีนามว่าคุณพ่อชำ กายดี เป็นผู้ถวายในเบื้องต้น และหลวงปู่บอนได้เริ่มสร้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ให้ชื่อว่า วัดโคกพยุง ในอดีต ตั้งอยู่ หมู่ที่ 17 ต.บักได อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ในพรรษาแรกนั้นหลวงปู่ได้ส่ง หลวงพ่อเอือน มาจำพรรษาเป็นรูปแรก ท่านได้นำญาติโยมปฎิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาถวายที่เพิ่มเติม คือ คุณพ่อเหลือม แม่บุ สุขสบาย คุณพ่อกิบ แม่มูล สมดัง รวมเนื้อที่ได้ 17 ไร่ และในการก่อสร้างศาลามีพระสงฆ์ อีกรูปหนึ่งที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญ ในการก่อสร้างคือ พระครูพิพิธปุญญาภรญ์ (เมย กตปุญโญ/สมดัง) ในขณะนั้นมีหมู่บ้านในเขตบริการคือ 1 บ้านโคกพยุง บ้านจันทร์หอม บ้านปะคำ บ้านโคกสง่า บ้านนิคม 2

วัดโคกพยุง

ต่อมาทางการได้แยกการปกครองใหม่ วัดโคกพยุง ตั้งอยู่บ้านโคกพยุง หมู่ 6 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ จากการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาทำให้วัดมีความเจริญมาโดยลำดับ ปี พ.ศ.2546 พระอธิการฉัตรชัย โกวิโท เจ้าอาวาสในขณะนั้นพร้อมด้วย นายกน ลอยเลื่อน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ขออนุญาตสร้างวัดและขออนุญาตตั้งวัดให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย มหาเถระสมาคม และได้รับอนุญาตเมื่อ พ.ศ.2550 ตลอดระยะเวลา 47 ปีของการสร้างวัดนั้นเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร วัดโคกพยุงตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยแรงศรัทธาของสาธุชน จึงก่อเกิดเป็นวัด เป็นชุมชน ที่เข้มแข็งเป็นลำดับ หลวงปู่บอนท่านเป็นพระเถระ นักสร้างนักพัฒนา นอกจากวัดโคกพยุงแล้ว ยังมีวัดปะคำ วัดโคกโบถส์ วัดปทุมสามราษฎร์ วัดโคกบุ วัดดัจสันตูจ เป็นต้น

วัดโคกพยุง

พระเดชพระคุณพระธรรมเจดีย์ เมตตาวางศิลาฤกษ์อุโบสถ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วัดโคกพยุง

วัดโคกพยุง

วัดโคกพยุง

..........................................

ผู้เรียบเรียง : พระอธิการชูสิทธิ์ กิตติสาโร