พระควัมปติ(พระผงปิดตา) รุ่น หลังลายเซ็น “พระธรรมโมลี”

เป็นพระผงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโมลี เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมตตาอนุญาตให้กลุ่มแสวงบุญ’ ๖๐ จัดสร้างเนื่องในพิธีอายุวัฒนมงคลครบ ๗  รอบ ๘๔ ปี ของพระเดชพระคุณ

เพื่อเป็นพระผงที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมในงานวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  องค์พระสัดส่วน กว้าง ๒.๔๐ มม. x สูง ๒.๗๐ มม. มีทั้งหมด ๓ เนื้อ ประกอบด้วยเนื้อผงงาช้าง เนื้อผงว่านแดง และเนื้อผงว่านพญายอ จำนวนจัดสร้างถวายหลวงพระเดชพระคุณทั้งสิ้น  ๘,๔๐๐ องค์

พิธีพุทธภิเษก จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๙ น. ณ สนามหน้าโรงเรียนบ้านตะตึงไถง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

พระเถระจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต

๑.หลวงปุ่เอียน  ฐิตวิริโย อายุ ๙๔ ปี วัดป่าโคกหม่อน(บ้านเฉนียง) ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์

๒.พระสิทธิการโกศล หลวงปู่เมธ อายุ ๘๙ ปี วัดปราสาท ต.ระแงง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์

๓.พระครูศาสนกิจวิมล หลวงปู่หนูพันธ์ อายุ ๘๓ ปี วัดหนองเชียงทูน อ.ปรางกู่ จ.ศรีสะเกษ

๔.พระครูอาภัสรธรรมคุณ อายุ ๖๘ ปี วัดโคกกรม  อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

๕.พระธรรมโมลี(หลวงปู่ทองอยู่) อายุ ๘๔ ปี วัดศาลาลอย อ.เมือง จ.สุรินทร์